Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της τεχνικής εταιρίας

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της τεχνικής εταιρίας

“ΕΞΕΛΙΞΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”,

όπου σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το υψηλό επίπεδο των κατασκευών μας,
καθώς και για τους λόγους, τους οποίους μας καθιστούν πρωτοπόρους στην ελληνική αγορά κατασκευής ακινήτων.

“ΕΞΕΛΙΞΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”,

όπου σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το υψηλό επίπεδο των κατασκευών μας,
καθώς και για τους λόγους, τους οποίους μας καθιστούν πρωτοπόρους στην ελληνική αγορά κατασκευής ακινήτων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Οι κατοικίες του μέλλοντος … σήμερα!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Οι κατοικίες του μέλλοντος … σήμερα!

Το έτος 2022 ιδρύθηκε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης η τεχνική εταιρία 
“ΕΞΕΛΙΞΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” 
και  πλαισιώθηκε από πολιτικούς μηχανικούς, αποφοίτους Γερμανικών Πανεπιστημίων,
 με εξειδίκευση στην ανέγερση πολυώροφων κτιρίων, στη γεφυροποιία και στην τεχνολογία οικοδομικών υλικών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Building information modeling

Ο όρος BIM “Building Information Modeling”, αποτελεί ένα καινούργιο ακρωνύμιο στον χώρο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, με τη δυνατότητα σημαντικών ωφελειών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου (building life-cycle) και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο.

Επιθεώρηση κτιρίων με χρήση θερμοκάμερας

Η θερμογραφία βασίζεται στην αρχή ότι κάθε επιφάνεια εκπέμπει ενέργεια με τη μορφή της θερμικής ακτινοβολίας. Το μήκος κύματος που εκπέμπεται εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Η θερμογραφία ανιχνεύει την εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας και αποτέλεσμα της είναι η οπτική απεικόνιση του θερμικού σήματος (θερμογράφημα).

Εφαρμογές Γεωθερμίας

Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έχοντας εκπονήσει από το 2014 μέχρι σήμερα περισσότερες από 300 ενεργειακές μελέτες και εκδώσει περισσότερα από 300 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ, κατέχουμε πλέον ανεκτίμητη εμπειρία και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση.

Έλεγχος Στατικής Επάρκειας

Τα κτίρια, πέραν της αναμενόμενης και τυπικής φθοράς του χρόνου, σε μια κατ’ εξοχήν σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα υφίστανται κατά διαστήματα έντονες σεισμικές καταπονήσεις με αποτέλεσμα ζημίες και προβλήματα σε δομικά στοιχεία κυρίως σε παλαιότερα αλλά και νεότερα οικοδομήματα.

Οικοδομικές άδειες (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, άδεια δόμησης)

Επίβλεψη τεχνικών έργων και επιστασία τεχνικών εργασιών

Βεβαιώσεις νομιμότητας, νομιμοποιήσεις και τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Πιστοποιητικά πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων και υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύπρου 30, Τ.Κ. 55535
Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ. 6979913736

© 2023 evolveng.gr All rights reserved. Created by Blisys.