Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Επιθεώρηση κτιρίων με χρήση θερμοκάμερας

Επιθεώρηση κτιρίων με χρήση θερμοκάμερας

Η θερμογραφία βασίζεται στην αρχή ότι κάθε επιφάνεια εκπέμπει ενέργεια με τη μορφή της θερμικής ακτινοβολίας. Το μήκος κύματος που εκπέμπεται εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Η θερμογραφία ανιχνεύει την εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας και αποτέλεσμα της είναι η οπτική απεικόνιση του θερμικού σήματος (θερμογράφημα).

Η υπέρυθρη ακτινοβολία (infrared radiation) αποτελεί μέρος της θερμικής ακτινοβολίας. Όλα τα σώματα με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν (0°Κ ή – 273°C), εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία, ακόμα και τα αντικείμενα που νομίζουμε ότι είναι πολύ κρύα (όπως οι κύβοι πάγου). Όσο μεγαλύτερη θερμοκρασία έχει ένα σώμα τόσο περισσότερη θερμική ακτινοβολία εκπέμπει. Αυτό απεικονίζεται με αντίστοιχη διαφορά στη χρωματική απόδοση ενός θερμογραφήματος (μπλε = ψυχρό, κόκκινο = θερμό).

Γενικά, ο όρος θερμογραφία αναφέρεται στο σύνολο των τεχνικών καταγραφής της επιφανειακής θερμοκρασίας ενός αντικειμένου, ανεξάρτητα από το φυσικό φαινόμενο στο οποίο βασίζονται. Ειδικότερα, ο όρος υπέρυθρη θερμογραφία (infrared thermography) αφορά:

  • στην ανίχνευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο και η οποία είναι ανάλογη της θερμοκρασίας του, και

  • στην αποτύπωση της υπέρυθρης θερμογραφίας σε θερμική εικόνα (μέσω συστημάτων υπέρυθρης απεικόνισης – θερμοκάμερες).

Γιατί έχει τόσο μεγάλη επιτυχία η θερμογραφία:

  • δεν επηρεάζει καθόλου την κανονική λειτουργία του επιθεωρούμενου αντικειμένου

  • η απεικόνιση είναι άμεση και επιτρέπει την πλήρη ανάλυση του επιθεωρούμενου αντικειμένου

  • η επιθεώρηση γίνεται σε πραγματικό χρόνο

  • η επιθεώρηση ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο θερμοκρασιακές μεταβολές

Παρεχόμενες υπηρεσίες σε κτίρια:

  • Εντοπισμός σημείων ελλιπούς ή ανεπαρκούς θερμομόνωσης

  • Έλεγχος για εντοπισμό υγρασίας σε τοίχους και ταράτσες και μέτρηση αυτής με παράλληλη χρήση υγρασιόμετρου

  • Έλεγχος υδραυλικών εγκαταστάσεων για διαρροές (ενδοδαπέδια θέρμανση, παροχές και αποχετεύσεις νερού κ.λ.π.)

  • Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για διαρροές ρεύματος ή ακόμη και συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα άσκοπα

© 2023 evolveng.gr All rights reserved. Created by Blisys.