Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Δημοσιεύσεις » Ισολογισμός 1ης εταιρικής χρήσης

Ισολογισμός 1ης εταιρικής χρήσης

“Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2022, 1η εταιρική χρήση (20 Ιουλίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022)

Τον ισολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να τον διαβάσετε επιλέγοντας εδώ.”